Wij zijn Scando

Scando Nederland BV is een officiële Ricoh Business Partner. Met een jarenlange ervaring op het gebied van inventariseren, adviseren en implementeren van documentensystemen en papierstromen binnen organisaties is Scando Nederland BV de ideale aanspreekpartner voor veel bedrijven.Scando heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler voor optimalisatie van document-intensieve processen met een scala aan oplossingen voor het afdrukken, verwerken, distribueren, digitaal herkennen en opslaan van documenten.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

–       Heldere afspraken, door deze duidelijk vast te leggen op papier

–       Flexibiliteit, door het tijdig communiceren en reageren op uw wensen

–       Transparantie, door een open communicatie van alle mogelijk- en onmogelijkheden

–       Service, wat voor u betekent dat wij ons verbinden en onze afspraken snel nakomen

 

De toegevoegde waarde van Scando zit in een landurige en oplossingsgerichte samenwerking voor een lange termijn. Wij verbinden ons aan onze relaties door eerlijke en duidelijke afspraken en ons als een partner op te stellen. Bij onze relaties bestaat een duidelijke behoefte aan procesoptimalisatie gericht op kostenbesparing, controle en efficiëncy. Scando heeft bewezen een substantiële bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstellingen.